Bestuur

Het hoofdbestuur van Muziekvereniging Avalance bestaat uit  leden die de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging in de gaten houden.
 

Voorzitter   vakant

Penningmeester Dhr. R. Ritfeld

Secretaris  Mevr. L. Salib

Alg.bestuurslid Mevr. H.de Wid

Website Dhr. H. Schilder

Contact opnemen met het bestuur kan via info(at)avalance.nl