Lid worden

Ben je minderjarig dan moet je wettelijke vertegenwoordiger schriftelijke toestemming geven voor het lidmaatschap.

De contributie bedraagt €,- 5 per maand. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van je contributie.

Dat kan op rekening: NL08 INGB 0001 5935 86 t.n.v. Christelijke muziekvereniging Avalance onder vermelding van je naam + betaalde maand

De contributie moet voor het einde van de maand op onze rekening staan.